1929 1932 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956
1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968
1970 1971 1972 1974-Comissió Festes 1975-Comissió Festes 1975-Casal Jubilats
1976-Casal Jubilats 1977-Comissió Festes 1977-Casal Jubilats 1978-Casal Jubilats 1979-Casal Jubilats 1979-Comissió Festes
1980-Casal Jubilats 1980-Comissió Festes 1981-Comissió Festes 1981-Casal Jubilats 1982-Comissió Festes 1982-Casal Jubilats
1983-Casal Jubilats 1984-Casal Jubilats 1985-Casal Jubilats 1986-Casal Jubilats 1987-Casal Jubilats 1988-Casal Jubilats
1989-Casal Jubilats 1990-Casal Jubilats