Page 89 - Suplement d'estiu 1992
P. 89

Club Judo Salt
                                 NOM ENTITAT: CLUB JUDO SALT
                                 ADREÇA: Pavelló d'Esports, Av. Països
                                 Catalans
                                 TEL.: 21 59 13 (de 8 a 11 ó de 16 a 22 h.)
                                 JUNTA DIRECTIVA:
    El Club Judo Salt va ser fundat l'any 1991, després de 2  Rafael Sanz Pardo (President)
  anys d'activitats d'un grup de persones aficionades al Judo. Santiago Seguí García (Vice-president)
    Actualment tenim 50 "judokes" entre 5 i 14 anys. El nostre  Jaime Salas Gómez (Tresorer)
  Club coordina l'activitat de judo del Col.legi Pom peu Fabra. Fina Castella Pujolà (Secretària)
    El cinturó negre, 5.èDAN, Jaume Salas, i el cinturó negre  Remei Visó Rodríguez (Vocal l.r)
  4rt. DAN, José Luis Salas, fan les classes, tots dos són  José Luís Salas Gómez (Vocal 2.n)
  entrenadors nacionals.                    Matias Blanco Villaverde (Vocal 3.r)
    L'activitat es fa al Pavelló Municipal d'Esports.     Francesc Ferrando Rodríguez (Vocal 4.t)
    Dos equips nostres, un en la categoria de Benjamins i  ANY FUNDACIÓ: 1991
  l’altre en la d'Alevins, han participat en la Lliga de Promoció  NOMBRE DE SOCIS: 20
  del Judo. També hem participat en els Jocs Esportius Escolars  CATEGORIES EN LES QUALS COMPETEIXEN:
  i en Campionats Provincials Federats.             Lliga de Promoció (Equip benjamí) i (Equip
                                 aleví)
                                 CT/Provincial (Aleví)
                                 Jocs Esportius Escolars (Aleví) i (Infantil)
                                 ACTIVITATS QUE ORGANITZA L'ENTITAT:
                                 Fase Final de la Lliga de Promoció
                                 Festival Esportiu Fi de Curs
                                 PALMARÈS DE CLUB:
                                 Temporada 1990-91
                                 (2.n Class. en la Lliga de Promoció Aleví)
                                 Temporada 1991-92
                                 (Equip judo Salt-A 3.r classificat Lliga
                                 Promoció Aleví). (Equip Judo Salt-A 2.n
                                 Classificat Lliga de Promoció Benjamí).
                                 (CT/Provincial Federat Aleví: David Alejo,
                                 3.r Classificat). (CT/Infantil Provincial
        Equip Benjamí que ha participat en         Federats: Pau Molas, 3.r Classificat).
           la Lliga de Promoció


  Club Bàdminton Salt                                 NOM DEL CLUB: CLUB BÀDMINTON
                                 SALT
                                 FUNDACIÓ L'ANY: 1986
                                 JUNTA:
                                 Encarna Valera i Arendano (Presidenta)
                                 NOMBRE DE SOCIS: 25
                                 PALMARÈS:
                                 Campionats Provincials:
                                 M. i F. Aleví - Temp. 92-93 (l.r, 2.n, 3.r)
                                 M. Infantil - Temp. 92-93 (l.r, 2.n, 3.r)
                                 M. i F. Cadets (l.r, 2.n, 3.r)
                                 Catalunya:
                                 M. Aleví (l.r i 2.n)
                                 F. Aleví (2.n)
                                 M. Cadet (3.r)
                                 F. Cadet (3.r) (Part. Camp. Espanya)
                                 L'actual Presidenta és Campiona Provincial
                                 des de fa 6 edicions en les 3 modalitats
                                 (Indiv. Dobles i Mixtes).
                                 La Temporada 89-90 l'equip masculí sènior
                                 va pujar a 1.* Categoria Catalana.
                                 El club actualment sols es dedica a la
                                 formació.
           Club Bàdminton Salt
                                                     89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94